Продажба

Посредничеството при покупко-продажба на имот е първата услуга в портфолиото на Хера 44. Ние знаем, че българинът държи изключително много на собствеността върху недвижими имоти и разбираме важността на всяка трансакция, която извършва с тях. Затова усилията ни са насочени към предоставяне на пълноценна и качествена услуга. В Хера 44 работят специалисти, които благодарение на уменията си и специализираните тренинги могат да отговорят на специфичните изисквания на всяка сделка. Правилното управление на една покупко-продажба е важен процес, който нерядко бива подценяван, а познаването в дълбочина на материята се проявява в критични ситуации. Какво можете да очаквате от своя брокер в процеса по Продажба на Вашия имот?
 • Първоначална консултация относно бъдещата продажба на Вашия имот;
 • Първоначален оглед на предлагания имот;
 • Проучване на пазарни аналози и препоръка за офертна цена;
 • Разясняване на процеса по продажба и уточняване на работата, която предстои;
 • Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи;
 • Маркетинг и реклама на Вашия имот;
 • Търсене на потенциален купувач в широката база данни на Хера 44 и предлагане на Вашия имот на клиенти, заявили подобно търсене;
 • Посрещане на запитвания от потенциални купувачи;
 • Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот (*съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние поемеме изцяло процеса на провеждане на огледи);
 • Координация на преговорите с купувачи, заявили сериозен интерес, организиране на депозити за Вашия имот;
 • Водене на преговори, договаряне на условия по сделката;
 • Изготвяне на предварителен договор;
 • Подготвяне на документация, с помощта на адвокат на Хера 44, за нотариално изповядване на сделка;
 • Координация на нотариалното изповядване на сделката и присъствие на сделката на Вашия брокер;
 • Съдействие относно предаване владението на имота.

Compare listings

Compare
Чат Асистент

Чат Асистент

Стандартно време за отговор < 1 час.

I will be back soon

Чат Асистент
Здравейте 👋
Започни чат
chat